Декларация

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за обработване на лични данни от родител/настойник

Долуподписаният/ата:

При условията на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679

декларирам, че доброволно и информирано давам изричното си съгласие на Образователен център Йера да обработва само посочените в настоящата декларация мои и на детето ми лични данни.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани чрез автоматизирани

информационни системи и използвани само за изпълнение на горепосочената цел,

както и да ги съхраняват при спазване на законовите изисквания, докато това е необходимо за изпълнение на целите

Категориите лични данни, за които давам настоящото съгласие са:

- Снимки и видеа на детето ми заснети по време на провеждането на

дейности в ОЦ Йера".

- Три имена, ЕГН, адрес, телефон

Уведомен съм, че:

достъп до личните ми данни ще имат:

Администраторите на сайта и фейсбук страницата на центъра.

личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок от:

Снимките и/или видеата няма да бъдат съхранявани на информационни

носители.

след срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния

ред:

Снимките и видеата се изтриват от информационните носители

веднага след качването им в социалните мрежи.

Запознат/а съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:

- достъп до личните ми данни;

- коригиране,

- изтриване (право ида бъда забравен");

- ограничаване на обработването;

- преносимост на личните ми данни;

- възражение срещу обработването на личните ми данни;

- защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на

субект на данни са били нарушени.

Информиран/а съм надлежно и съзнавам, че имам право да оттегля съгласието си без

да посочвам конкретна причина, по всяко време, както и че оттеглянето на съгласието ми

по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега

съгласие.

Декларирам, че даденото съгласие за обработване на посочените от мен лични данни

е дадено свободно и недвусмислено, съгласно волята ми, и гарантирам верността на

посочените в тази декларация данни.

Координати за връзка с ОЦ Йера по всички въпроси, свързани обработването

на лични данни:

гр. Варна, ул. Генерал Гурко 13В

Тел.: + 359 52333913

Информиран/а съм надлежно и съм запознат/а с правото си на възражения и жалби във

връзка с обработването и съхраняването на личните ми данни пред:

Комисията за защита на личните данни

Гр. София 1592, бул. ,Проф. Цветан Лазаров"№ 2

Център за информация и контакти - Тел.: +35929153518

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.cpdp.bg

Дата..................... ПОДПИС:...........

Получено от.................................................. на…………………………

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.
Top