Защо Йера?

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ В ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ЙЕРА

  1. Курсове Голямо разнообразие от курсове подходящи за всяка ситуация и нужда!
  2. Учебни материали – Оригинални учебни системи на водещи руски, английски и немски издателства специално разработени за обучение на чужденци!
  3. Преподаватели –Квалифицирани филолози с опит или носители на езика !
  4. Обстановка –Комфортните и уютни светли зали с модерно обзавеждане повишават ефективността на учебния процес!
  5. Методика на обучениеБлагодарение на опита и професионализма на нашите преподаватели, разработихме специална методика на преподаване, която чрез своите иновативни подходи прави Вашето обучение – по-качествено, интересно, ефективно и бързо!
  6. Малки групи – Формирани по възраст, ниво на владеене на езика и възможност за посещение!
  7. Подход Съобразяваме се с Вашите изисквания и прилагаме индивидуален подход по време на обучението към всеки един курсист!
  8. Цени – Атрактивни и приемливи цени обвързани с високото качество на обучение!
  9. Внимание и отношение – Ние проявяваме уважително и сърдечно отношение и подхождаме с внимание към всеки един наш клиент – защото клиентите са ни ценни!

Благодарение на горе изброените факти и постоянният контрол ние постигаме високи резултати и отлично качество при обучението на нашите курсисти във всички направления

Top