Общи Условия

ГОДИШНО ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЙЕРА

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

С настоящите условия се уреждат взаимоотношенията между Образователен център Йера ЕООД със седалище и адрес на управление Варна, ул. Братя Бъкстон № 19 и потребителите на услугите на центъра.

Услугите се осигуряват от Йера въз основата на индивидуален профил на потребителя (курсиста) и подписана Декларация, за запознаване с настоящите условия.

 

Записване за курс

Записването за курс става чрез попълване на индивидуален профил, подписана декларация и заплащане на таксата за обучение на курсиста.

Новопостъпилите курсисти, задължително правят първоначален тест за определяне на ниво. Курсистите се разпределят в групи на база ниво и възраст.

 

Заплащане на вноски и отстъпки

 

Вноските за обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени в ценоразписите във всеки един от офисите на Йера.

1. Начин на плащане

2.1 Таксата за обучение може да бъде платена еднократно или на вноски през периода на обучение.

2.2 При плащане на вноски, сроковете за плащане се опредлеят на базата на взетите часове и съответния курс на обучение.

2.3 Таксите за обучение се заплащат на място в офисите на Йера на адрес: Варна, ул. Бл. Бъкстон 19 и ул. Батова 2 или по банков път.

2.7 Учебните пособия се заплащат на място в офисите на Йера на адрес: Варна, ул. Бл. Бъкстон 19 и ул Батова 2 или по банков път.

Платените учебници могат да бъдат получени в офисите на Йера.

Отстъпки

Курсистите в годишно обучение могат да ползват следните отстъпки:

5 % отстъпка за втори член от семейството

Отстъпката се ползва, при записване на втори член от семейството. При едновременно записване, отстъпката се ползва от по-малкия по възраст член на семейството.

6. Йера си запазва правото да прави промени в таксите на обучение и стойността на учебниците.

 

Прекъсване на обучението преди старта на обучението от страна на клиента

1.При прекъсване на обучението от страна на курсиста преди старта на обучение, Йера възстановява внесената сума, като удържа % или лв

2.Срокът за възстановяване на такса е 20 работни дни след известяване. ???

 

Прекъсване на обучението и отсъствие по време на обучението от страна на клиента

1. При записване курсистът заема място в дадена група, за установения срок на обучение. При прекъсване на обучението или неявяване от страна на курсиста, при стартирал курс на обучение, Йера не възстановява заплатената сума.

2. Ако по здравословни причини курсистът не е в състояние да посещава учебните занятия до края на периода на обучението или промяна на местожителсво на курсиста извън страната по време на обучение, курсистът задължително трябва да представи документ, който да докаже наличието на такива обстоятелства.

Управителят разглежда случая за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса. Размерът на сумата, се изчислява на база стойността на невзетите часове. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 9 месеца от същия курсист или от друг член на семейството.

 

3. Срокът за прехвърляне или възстановяване на сума е 20 работни дни от уведомяването.

 

4. След записване, курсистът има установени дни и часове за посещаване на учебните занятия. В случай на пропускане на занятия в група, Йера не връща част от таксата на курсиста.

5. При продължително отсъствие, курсистът може да навакса пропуснатият материал с индивидуални часове, които се заплащат допълнително.

 

Прекратяване на обучението от страна на Йера

Йера има право да прекрати обучение на курсист в следните случаи:

1.Неплащане на такса - Йера има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение в сроковете.

2.Йера си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти и не се сформира група. В такъва случаи, се предлага алтернативна група, подходяща по ниво и възраст или възстановяване на заплатената сума. Връщане на учебници?

Ако програмата на втория срок в училище, не съвпада с часовете за посещение в Йера, се предлага алтернативен вариант за цялостна промяна в дните и часовете, при условие че са удобни на всички учащи в групата. В случай, че не бъде намерен алтернативен вариант, то Йера възстановява сумата от неизразходените часове до момента.

 

Обучение и график

1.Графикът се установява преди старитрането на курса, като Йера се съобразява главно със смяната на курсистите в училища и университети или работното време.

2. Часовете за посещения за първи и втори срок могат да са различни.

3. Родителят е отговорен да информира Йера за смяната на курсиста преди всеки срок.

4. Йера си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия

VIII. Ваканции за учащи

Ваканциите в Йера са същите, като ваканциите в държавните училища, обявени в уеб страницата на Министерство на образованието и науката.

1. Йера спазва обявените за държавните училища грипни ваканции.

2. Решения за отучване на пропуснати учебни занятия поради грипни ваканции се вземат от Управител.

3. Договореният брой часове за дадената учебна година може да варира, ако има грипни ваканции.?????

4. Йера си запазва правото да обявява ваканции различни от тези в училищата.

 

IX. Сертификат и следващ курс на обучение

Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, издържал успешно финален изпит върху изучения материал.

Нивото и програмата на курсиста за следващото ниво се определя според резултатите, постигнати през цялата учебна година и финалния изпит.

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.
Top