Писмени преводи - Варна

Писмени преводи

Екипът на агенция за преводи Йера е съставен от висококвалифицирани преводачи, лингвисти и филолози. Всеки превод се проверява от втори преводач - редактор, без това да влияе на цената. Писмените преводи съставляват съществена част от проектите с които се занимаваме, тяхното разнообразие е предизвикателство, с което нашите специалисти се справят на най-високо ниво. При писмените преводи е от особено значение да се предаде най-точно съдържанието на текста и крайният вариант на превода да остане възможно най-близък до оригинала. Едновременно с това нашите специалисти следят граматическите, лексикалните и терминологичните особености на превода да са предадени максимално точно и обективно.
Агенция за преводи Йера извършва писмени преводи от и на повече от 20 езика. Поради голямото разнообразие на писмените преводи важно е да се съобрази спецификата на документа и да се разпредели към най-подходящият преводач с опит в съответната област.

Извършваните писмени преводи на текстове и документи са от различни области:

Превод на лични и специализирани документи
·    Документи, свързани с образованието – дипломи за средно и висше образование, приложения, сертификати, академични справки, уверения и др.
·    Договори за покупко-продажба на автомобили, регистрационни талони и др.
·    Официални документи – удостоверения за раждане, семейно положение, граждански брак, фирмена регистрация и др.
·    Медицински документи: медицинско становище, епикризи, рецепти и др.
·    Юридически документи издавани от МВР, следствие и прокуратура: нотариални актове, договори, споразумения, удостоверения, шофьорски книжки, протоколи, съдебни решения,  преписи, постановления, свидетелство за съдимост и др.

Превод на фирмени и счетоводни документи
·    Счетоводни документи - баланси, фактури и др.
·    Учредителни актове и устави
·    Финансови и икономически документи: банкови референции, удостоверения от Бюро по труда, НОИ, РУСО, НАП и др
·    Дружествени догори, търговски договори
·    Бизнес кореспонденция и други видове бизнес документация
·    Пълномощни и декларации
·    Митнически документи и декларации
·    Други видове фирмени документи

Превод на документация, текстове и кореспонденция
·    художествени текстове
·    Документи с техническа насоченост – строителна документация, ръководства за потребители, спецификации, характеристики учебни пособия и др.
·    Специализирани текстове – медицински, юридически, икономически и др.
·    Рекламни материали, уеб-сайтове, брошури, менюта и др.
·    Текстове в образованието – дипломни работи, сертификати
·    Търговска документация и фирмена или лична кореспонденция.

Top