БЕЛ 5-7 клас

ЛЕТНИ КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
с материала от 5-ти до 7 клас

Курсовете са два отделни, разделени в три модула:
Модул 5 клас-20 уч.часа
Модул 6 клас-24 уч.часа
Модул 7 клас-8 уч.часа
Идеята на курсът е да се преговори материала от съответния клас/класове и/или да се вземе бъдещия материал.

Курс по Български език и литература - цени и възможности:
- материал 5 клас- 20 уч.часа – 124.00лв
- материал 6 клас -24 уч.часа- 149.00лв
- част от материал 7 клас- 8 уч.часа – 50.00 лв

Общ курс от  5-7 клас- 52 уч.часа от 17.06 до 13.09 – 323.00лв
Курс- 5 + 6 клас- 44 уч.часа- 273.00лв
Курс само 6 клас – 34 уч.часа – 211.00лв
Курс- 6 + 7 клас – 42 уч.часа – 260.00лв

Имате възможност да се включите само за един клас или да комбинирате.

Top