Юридически руски

Курс юридически руски в град Варна
Целта на този курс е да представи основни принципни положения и термини и да подобри употребата и възприемането на езика, който се използва в руската правна система.

Чрез използването на специални учебни системи и включените към тях допълнителни материали, упражнения и тестове свързани с правото, курсистите ще придобият нови знания и умения, ще увеличат речниковия си запас и ще затвърдят изучаваните термини и изрази. Курсът е подходящ, както за настоящи студенти по право, които целят да подобрят бъдещата си професионална реализация, така и за лица, заети професионално в сферата на правосъдието, или юристи работещи с правни документи, които имат необходимост от задълбочени познания на юридически термини на руски език.

Top