Курсове по Бизнес Немски език Варна

Курс бизнес немски език

Бизнес немски език е предназначен за хора заинтересувани от установяването на делови контакти с немско говорящи партньори или клиенти и развиване на успешна търговска дейност на германските и австрийски пазари. Курсистите трябва да владеят езика на ниво близко до средното. Чрез този курс Вие ще усъвършенствате и задълбочите познанията си по езика и ще се запознаете с лексиката и стила характерни за общуването в немско езичните делови среди. Основна цел се явява формирането у курсистите на комуникативна компетенция достатъчна за адекватното професионално общуване в икономическата им дейност и в частност формиране на терминологична база за делово общуване в сферата на бизнеса и търговията.

 

Top