Немски за деца


Курс немски език за деца град Варна

Детските курсове по немски език са предназначени за деца на 4 - 13 годишна възраст.

Добре систематизираният и разработен учебен материал провокира детското съзнание и стимулира процеса на обучение. Уроците включват развитието на умения за четене и писане, както и плавното усвояване на чуждия език.

Изучаването на лексиката е лесно и забавно, малките ученици ще се забавляват учейки се да четат, пишат, слушат и говорят. Специализираните учебни системи на издателство Hueber и специалната методика за работа с деца осигуряват много добър старт на децата, които се запознават с немския език за първи път. Чрез допълнителни материали и помагала граматическите и лексикални упражнения, се представят по забавен и приятен за децата начин и така те затвърждават и развиват получените знания с удоволствие. Използват се много интерактивни методи, методи за бързо и неусетно усвояване на материала, много игрови занимания и видео уроци, с които децата успяват да се пренесат в реална атмосфера и да осъзнаят, че обучението е истински важно за тях.
В Образователен център ЙЕРА смятаме, че е колкото по-рано стартира обучението на детето по чужд език, толкова по-неусетно ще бъде научен.
От опитът през годините сме научили, че децата започнали от малки с чужд език, той става за тях като роден език. Много е важно цялото обучение да бъде една забавна игра с високи резултати.

Курсове за деца 3-6 години

Езиковото обучение за деца на възраст от 3 до 6 годишна възраст се разделя на четири учебни системи според нивото и възрастта на децата в група, като всяка система допълва предходната, като увеличава знанията и комуникативните умения чрез забавен и лесен начин. За тях това е едно ново предизвикателство, с което се запознават и създават положително отношение към езика.
Курсът за най-малките може да бъде индивидуално и групово обучение.
При индивидуалното обучение няма определен брой часове, а материал, който трябва да се покрие. Курсът може да започне по всяко време.
При груповото обучение целогодишният курс започва от 1-ви октомври и продължава до 30 май. Програмата включва 64 уч.часа, като посещенията се изготвят спрямо свободното време на децата - 2 посещения седмично по 1 астрономически час.

Курсове за деца от 1 до 4 клас

Тези курсове имат за цел да ограмотят детето и да изградят езиковата грамотност. Във всяко следващо ниво детето усвоява все повече знания и започва да използва езика в своето ежедневие. Показваме на децата, колко лесно и забавно може да бъде ученето и как с малко усилия резултатите задължително са на лице. В тези нива си служим освен с интерактивни методи и с методи за бързо разбиране и усвояване на знания специално разработени от нашия център.
При индивидуалното обучение няма определен брой часове, а материал, който трябва да се покрие. Курсът може да започне по всяко време.
При груповото обучение целогодишният курс започва от 1-ви октомври и продължава до 30 май. Програмата включва 64 уч.часа или 96уч.часа според нивото, като посещенията се изготвят спрямо свободното време на децата - 2 посещения на седмица по 1 астрономически час/ 2 посещения на седмица по 2уч.часа.

Курсове за деца от 5 до 7 клас
Тези курсове имат за цел да усъвършенстват и затвърдят знанията по английски език. В тези нива се залага на обучението върху реалния свят и използването на езика в него.
Програмата включва 96уч.часа според нивото, като посещенията се изготвят спрямо свободното време на децата - 2 посещения на седмица по 2уч.часа.

Курсове от 8 до 12 клас:
При индивидуалното обучение няма определен брой часове, а материал, който трябва да се покрие. Курсът може да започне по всяко време. Този вид обучение може да бъде както в Помощ в училище (съобразен с учебните материали в училище),  така и по нашите системи на Hueber.
Груповото обучение
се провежда заедно с студенти и възрастни, тъй като опитът ни е доказал, че това е начина да мобилизираме максимално тийнейджърите да постигнат добри резултати.

Искам да получа повече информация как да се запиша.

 

Top