TestDaF

Курс подготовка за – TestDaF (Test für Deutsch als Fremdsprache) град Варна

Курсът е предназначен за хора, които искат да получат международно признат сертификат за владеене на немски език. Курсовете за TestDaF включват цялостна и задълбочена подготовка за успешно представяне на изпита. По време на курса се обръща особено внимание на 5-те изпитни компонента, включени в теста:

  • Четене с разбиране
  • Писане
  • Граматика и лексика
  • Слушане с разбиране
  • Говорене

В курса на обучение са предвидени упражнения и тестове за развиване и усъвършенстване на граматическите знания, разглеждане на текстове с различно съдържание и тематика за обогатяване речниковия запас и лексиката, упражнения за слушане с разбиране и четене с разбиране с цел развиване на практически умения у учениците, както и обсъждане на различни теми чрез диалози и монолози за подобряване изказа и уменията за свободно изразяване на курсистите! По време на курса учениците полагат пробни тестове в изпитна обстановка с цел проверка и затвърждаване на знанията и уменията си. Всеки пробен изпит се проверява, оценява и се изготвя рецензия от преподавателите!

Top