Матура по немски

Курс за матура по немски език град Варна

Курсовете за матура по немски език включват цялостна и задълбочена подготовка на учениците за успешно представяне на матурата. По време на курса се обръща особено внимание на 4-те изпитни компонента, включени в зрелостния изпит:
- четене с разбиране
- слушане с разбиране
- тест за оценяване на езиковата компетентност по немски език - граматическа и лексикална подготовка.
- писане на собствен текст - съчинение/ есе.
В курса на обучение са предвидени упражнения и тестове за развиване и усъвършенстване на граматическите знания, разглеждане на текстове с различно съдържание и тематика за обогатяване речниковия запас и лексиката, упражнения за слушане с разбиране и четене с разбиране с цел развиване на практически умения у учениците.
По време на курса учениците полагат 5 пробни матури по немски език в изпитна обстановка с цел затвърждаване на знанията и уменията си. Всеки пробен изпит се проверява, оценява и се изготвя рецензия от преподавателите!

Top