Бизнес Български

Курс бизнес български език за чужденци

Бизнес български език за чужденци е предназначен за хора заинтересувани от установяването на делови контакти и работа в България

или с българско говорящи партньори или клиенти и развиване на успешна търговска дейност у нас. Курсистите трябва да владеят езика на ниво близко до средното. Чрез този курс Вие ще усъвършенствате и задълбочите познанията си по езика и ще се запознаете с лексиката и стила характерни за общуването в българските делови среди.

 

Основна цел се явява формирането у курсистите на комуникативна компетенция достатъчна за адекватното професионално общуване в икономическата им дейност и в частност формиране на терминологична база за делово общуване в сферата на бизнеса и търговията.

Top