Курсове и индивидуално обучение по юридически английски език

Курс юридически английски език (Legal English)

Целта на този курс по английски език е да представи основни принципни положения и термини и да подобри употребата и възприемането на езика, който се използва в английската правна система. Чрез използването на специални учебни системи и включените към тях допълнителни материали, упражнения и тестове свързани с правото,

курсистите ще придобият нови знания и умения, ще увеличат речниковия си запас и ще затвърдят изучаваните термини и изрази в английския език. Курсът е подходящ както за настоящи студенти по право, които целят да подобрят бъдещата си професионална реализация, така и за лица, заети професионално в сферата на правосъдието, или юристи работещи с правни документи, които имат необходимост от задълбочени познания на юридически термини на английски език.

 

 

Top