Курс и индивидуално обучение по бизнес английски език - Варна

Бизнес английски е предназначен за хора заинтересувани от установяването на делови контакти с англо-говорещи партньори или клиенти и развиване на успешна търговска дейност на международните пазари. Курсистите трябва да владеят английският език на ниво близко до средното. Чрез този курс Вие ще усъвършенствате и задълбочите познанията си по английски език и ще се запознаете с лексиката и стила характерни за общуването в англоезичните делови среди. Основна цел се явява формирането у курсистите на комуникативна компетенция достатъчна за адекватното професионално общуване по английски език в икономическата им дейност и в частност формиране на английска терминологична база за делово общуване в сферата на бизнеса и търговията.

 

Top